SENSE LLIBRES

La formació d’un professional, en qualsevol professió, s’ha de basar no només en el “saber”, sinó  sobretot en la seva vivència, en l’experiència, en el posar en pràctica, en el “saber fer”.

És per això que en els Cicles de Comerç i màrqueting de l’INS Guillem Catà ja fa molts anys que hem optat per no utilitzar llibres i oferir una formació basada en el “saber fer”, on l’alumnat experimenta en base a una metodologia basada en activitats d’aula fetes en els nostres tallers i amb els nostres equipaments, i també en base a situacions reals en empreses del nostre entorn.

aprenentatge pràctic

L’alumnat pot aconseguir els conceptes teòrics bàsics a partir de les classes magistrals, i dels apunts complementaris i dossiers creats pel professorat i penjats a les aules virtuals en entorn Moodle. Però aprèn, sobretot, amb l’aplicació d’aquesta teoria a situacions reals, ja sigui dins els tallers o en empreses i entitats que ens plantegen el problema real a solucionar. 

reunió grup de clients

Hem abandonat, doncs, l’aprenentatge basat simplement en el “anar seguint un llibre”, i hem optat per una metodologia molt més pràctica que garanteix l’experimentació i el “saber fer”, i que ja impliquen conèixer la teoria bàsica de la professió. 

 

 

          VINE A VEURE'NS i no et perdis: MAPA
           C/ Rosa Sensat, 6-8 de Manresa (08243)

                     Telèfon: 93 877 37 05 | Correu-e