Pràctiques en la modalitat estàndard

Els alumnes que no puguin o no vulguin cursar el cicle en la modalitat dual ho faran en l'estàndard. Observeu les principals diferències en el següent quadre:

MODALITAT ESTÀNDARD MODALITAT DUAL
 Durada del cicle  2.000 hores  Durada del cicle  2.310 hores
 Formació a l'institut  1.650 hores  Formació a l'institut  1.340 hores
 Formació a l'empresa  350-450 hores  Formació a l'empresa  970-1.000 hores


El centre proporciona a cada alumne una empresa on realitzar les practiques, a partir del segon trimestre del segon curs, sempre que l’alumne compleixi amb els requisits d’actitud i coneixements establerts. És la oportunitat de posar en pràctica els coneixements ja adquirits en un entorn real. 

 

 pràctiques a Iglesias Moda (Manresa)

A la foto: Després de fer la formació a l'empresa IGLESIAS MODA_DSTIL la Paula ha estat contractada pel seu bon rendiment. 

 

pràctiques a l'empresa  

Una part de la formació del cicle formatiu es desenvolupa en una empresa, en les anomenades pràctiques. És el mòdul M14 – Formació en centre de treball (FCT), necessari per aprovar el Cicle Formatiu.


          VINE A VEURE'NS i no et perdis: MAPA
           C/ Rosa Sensat, 6-8 de Manresa (08243)

                     Telèfon: 93 877 37 05 | Correu-e