Què és la formació dual o FP dual?

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu i en el centre de treball. Això comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits pels alumnes/aprenents amb l'activitat productiva en l'empresa. 

 

Però en la FP l'alumnat no es forma sempre a l'empresa?

Sí, el mòdul de la FCT (Formació en Centres de Treball) és realitza en tots els cicles de qualsevol família professional. Sempre hi ha contacte directe amb el món empresarial amb aquestes pràctiques o FCT, però en el cas del nostre cicle de grau mitjà hi ha la possibilitat de realitzar el cicle en la modalitat dual.
Això vol dir que enlloc de fer les 350 hores habituals de pràctiques a l'empresa, els alumnes duals faran unes 970 hores aproximadament.

Com és que hi ha tanta diferència d'hores?

Al primer curs tots els alumnes realitzen la mateixa formació a l'institut, o sigui els mateixos mòduls formatius. Durant el segon curs els alumnes que realitzen les pràctiques en format dual realitzen menys hores de classe al centre,  ja que part de la formació es realitza a l’empresa.

 

Tothom pot accedir a la formació en modalitat dual?

La formació dual va destinada a l'alumnat que demostri l’actitud i els coneixements requerits pel centre, i superi l’entrevista de selecció que realitza  l’empresa.

Quins AVANTATGES té la formació dual per l'alumnat?

- L'alumnat rebrà una compensació econòmica per part de l'empresa; o sigui que durant un curs, estarà cobrant mentre realitza el cicle formatiu.

- Un any sencer d'experiència laboral amb alt percentatge d'inserció laboral.

- Poder formar-se en empreses que busquen identificar i captar el jove talent de l'aprenent de comerç, amb les actituds i les aptituds necessàries per treballar que han adquirit en el centre educatiu.

 

Quins AVANTATGES té la FP dual per l'empresa?

- Modernització de la figura de l'aprenent amb una estada de pràctiques a l'empresa més llarga.

- Personal jove format en la cultura i els processos de l'empresa.

- Facilitar el relleu generacional millorant la qualificació professional del seu personal.

- Adequar la formació a les necessitats reals de l'empresa. 

 

Més informació a: Empreses FP dual

          VINE A VEURE'NS i no et perdis: MAPA
           C/ Rosa Sensat, 6-8 de Manresa (08243)

                     Telèfon: 93 877 37 05 | Correu-e