FCT Formació en Centres de Treball

Una part de la formació del cicle formatiu es desenvolupa en una empresa, en les anomenades pràctiques. És el mòdul M15 – Formació en centre de treball (FCT), necessari per aprovar el Cicle Formatiu.

El centre educatiu proporciona a cada alumne una empresa on realitzar les pràctiques a partir del mes d’octubre del segon curs, sempre que l’alumne compleixi amb els requisits d’actitud i coneixements establerts. És la oportunitat de posar en pràctica els coneixements ja adquirits en un entorn real.

Les practiques tenen una durada de 350 hores i es realitzen en horari de matí. Això equival a unes 20 hores setmanals durant 4 mesos.

Aquestes pràctiques tenen la peculiaritat (en comparació amb altres instituts) que són retribuïdes amb una beca a través de la Fundació Lacetània. En moltes ocasions és una porta d’accés a un contracte de treball, ja sigui a la mateixa empresa o bé en d’altres empreses que col.laboren amb el nostre centre.

ALT ÍNDEX D'INSERCIÓ LABORAL

CURS % INSERCIÓ LABORAL
2015-16 55%
2016-17 77%

 

          VINE A VEURE'NS i no et perdis: MAPA
           C/ Rosa Sensat, 6-8 de Manresa (08243)

                     Telèfon: 93 877 37 05 | Correu-e