cicle formatiu de Grau Mitjà de Comerç

Títol obtingut: Tècnic d'Activitats comercials

Aquest cicle proporciona els coneixements i les habilitats necessàries per:

  • la comercialització,
  • promoció i
  • venda de productes i serveis.

 Actualment hem augmentat l'oferta d'aquest cicle i tenim un grup de matí i un de tarda.


HORARI LECTIU DEL GRUP DE MATÍ

HORARI DE PRIMER CURS 
TOT L'ALUMNAT: De dilluns a divendres de 08:00 a 14:30 h.
HORARI DE SEGON CURS
ALUMNAT MODALITAT ESTÀNDARD: De dilluns a divendres de 08:00 a 14:30 h.
ALUMNAT MODALITAT DUAL: De dilluns a dimecres de 08:00 a 13:30 h.

 

HORARI LECTIU DEL GRUP TARDA

HORARI DE PRIMER CURS
TOT L'ALUMNAT: De dilluns a divendres de 08:00 a 14:30 h.

La diferència entre les dues modalitats, tot i a obtenir el mateix títol, és bàsicament la durada de l'estada a l'empresa.

 

DURADA DEL CICLE EN MODALITAT ESTÀNDARD
2.000 hores (2 cursos acadèmics)
1.584 hores en el centre educatiu
416 hores d'estada a l'empresa

DURADA DEL CICLE EN MODALITAT DUAL
2.320 hores (2 cursos acadèmics) 
1.320 hores en el centre educatiu
1.000 hores d'estada a l'empresa

Estudiar aquest cicle amb nosaltres vol dir:

- Possibilitat de fer pràctiques remunerades amb beca o contracte laboral.

- Taller de comerç amb botiga, aparadors, mostradors i supermercat en funcionament.

- Treballar amb 3 terminals de Punt de Venda i software professional.

          VINE A VEURE'NS i no et perdis: MAPA
           C/ Rosa Sensat, 6-8 de Manresa (08243)

                     Telèfon: 93 877 37 05 | Correu-e