CFGM D'ACTIVITATS COMERCIALS

DURADA DEL CICLE EN MODALITAT ESTÀNDARD
2.000 hores (2 cursos acadèmics)
1.584 hores en el centre educatiu
416 hores de pràctiques en empresa

DURADA DEL CICLE EN MODALITAT DUAL
2.320 hores (2 cursos acadèmics) 
1.320 hores en el centre educatiu
1.000 hores de pràctiques en empresa

HORARI LECTIU A SEGON CURS
Horari de matins de 08:00 a 13:30 h.

 

HORARI LECTIU A PRIMER CURS
Horari de matins de 08:00 a 13:30 h.

QUINS MÒDULS PROFESSIONALS FARÀS?

A PRIMER CURS

hores / setmana

MP01: Dinamització del punt de venda  5
MP02: Gestió de compres 3
MP04: Processos de venda  4
MP05: Serveis d’atenció comercial 3
MP06: Tècniques de magatzem  3
MP07: Venda tècnica 2
MP08: Anglès  3
MP09: Aplicacions informàtiques per al comerç  3
MP13: Formació i orientació laboral  2

 

A SEGON CURS

hores / setmana

MP03: Gestió d’un petit comerç  4
MP07: Venda tècnica 2
MP10: Comerç electrònic  3
MP11: Màrqueting en l’activitat comercial  3
MP12: Síntesi d'Activitats Comercials  7
MODALITAT ESTÀNDARD
MP14: Formació en centres de treball
416 hores totals
MODALITAT DUAL
MP14: Formació en centres de treball
1.000 hores totals

          VINE A VEURE'NS i no et perdis: MAPA
           C/ Rosa Sensat, 6-8 de Manresa (08243)

                     Telèfon: 93 877 37 05 | Correu-e