AULA TALLER

El taller de 100 m2 s'utilitza principalment en el Cicle de Grau Mitjà i en el Mòdul d'Aparadorisme de Grau Superior. El taller està dividit en vàries zones de treball:

 

Àrea d'aparadorisme de tres panells (zona principal)


Altres àrees d'aparadorisme


Àrea de venda en autoservei

Som l'únic institut a Catalunya que disposa de tres terminals de punt venda o poden practicar sis alumnes al mateix temps (Mòdul de Processos de Venda del CFGM d'Actvitats comercials). 


Àrea de perfumeria


Àrea de de rebotiga

 


Altres espais