CFGM D'ACTIVITATS COMERCIALS

DURADA DEL CICLE EN MODALITAT ESTÀNDARD
2.000 hores (2 cursos acadèmics)
1.650 hores en el centre educatiu
350 hores de pràctiques en empresa

DURADA DEL CICLE EN MODALITAT DUAL
2.310 hores (2 cursos acadèmics) 
1.340 hores en el centre educatiu
970 hores de pràctiques en empresa

HORARI LECTIU A PRIMER CURS
Horari de matins de 08:00 a 14:30 h.

 

QUINS MÒDULS PROFESSIONALS FARÀS?

A PRIMER CURS

hores / setmana

MP01: Dinamització del punt de venda  4
MP02: Gestió de compres 3
MP04: Processos de venda  6
MP05: Servei d’atenció comercial 3
MP06: Tècniques de magatzem  2
MP07: Venda tècnica 1
MP08: Anglès  3
MP09: Aplicacions informàtiques per al comerç  4
MP12: Formació i orientació laboral  3

 

A SEGON CURS

hores / setmana

MP03: Gestió d’un petit comerç  4
MP07: Venda tècnica 3
MP10: Comerç electrònic  3
MP11: Màrqueting en l’activitat comercial  3
MP13: Projecte d'activitats comercials  1

CICLE EN MODALITAT ESTÀNDARD
HORARI LECTIU A SEGON CURS

Dilluns, dimarts i dimecres de 08:00 a 12:15 h.
Dijous i divendres de 08:00 a 13:30 h.

MP14: Formació en centres de treball 350-450 hores totals
MP15: Mòdul dual al centre educatiu 9-10

CICLE EN MODALITAT DUAL
HORARI LECTIU A SEGON CURS

Dilluns, dimarts i dimecres de 08:00 a 12:15 h.MP14-15: Formació en centres de treball "dual" 970-1.000 hores totals

          VINE A VEURE'NS i no et perdis: MAPA
           C/ Rosa Sensat, 6-8 de Manresa (08243)

                     Telèfon: 93 877 37 05 | Correu-e